Ons 3 oktober - hela lärarkollegiet är samlat. Det är full koncentration och fokus. Forskning på schemat igen. Professor Tomas Kroksmarks föreläsning inspirerar. Vi fylls på med ny kunskap. Rubriken är vetenskaplig metodologi. Vi är också mitt uppe i läsning av boken "Modellskolan" (några har säkert läst klart :) Vårt forskningsprojekt rör sig liksom i en loop vilket också beskrivs i nämnd bok. Input i form av föreläsning - reflektion - möten i grupper som vi kallar tankesmedjor där vi stödjer varandras arbete med

frågeställningar, avgränsningar och metodval. På ons em, cirka en gång i månaden, föreläsning och på tor em, även det cirka en gång i månaden, tankesmedja. Det kollegiala lärandet kommer att sätta sig i skolhuset. Vi lär genom dialog, lyssnar på varandra och ger feedback så utveckling stimuleras. Med det arbete vi gör tillsammans har fröet till Samskolans Lärarakademi börjat gro.

(null)


Det nya webbverktyget Infomentor ska implementeras. Dess funktioner lockar, utmanar och väcker frustration. Att lära av varandra blir svaret. En Infomentor-ribba skissas fram av några drivna lärare och IT-tekniker. Torsdagens lärarmöte vigs till att lära av den andra. Trial and error hela eftermiddagen.

(null)

Forskaren Helen Timperleys bok "Det professionella lärandets inneboende kraft" spelas upp framför mig. Lusten, glädjen och prestigelösheten i att dela med sig av kunskaper. Här blir alla vinnare. Jag förstår att det här är nyckeln till framgång för vårt forskningsprojekt; ett samarbetsinriktat klimat - en lärande organisation - det frodas i skolhuset!På vår sjätte och sista dag i Sydkorea besöker vi den militärzon som skiljer syd från nord. Endast fem mil från centrala Seoul gör landets traumatiska historia sig starkt påmind.  Vi åker ned i en av de fyra funna tunnlarna som byggts av Nordkorea med syfte att attackera Seoul. Tunneln är ca 1,6 km lång. Här har nordkoreanska arbetare fått slita dygnet runt långt ned under jorden. Vi åker ned djupt, djupt ett par hundra meter, därefter får vi hukandes gå ännu ca 200 meter i tunneln mot norr. Landets historia kommer otäckt nära! 

(null)

Så viktigt att i ett internationellt utbytesprogram ha kunskap om landets historia, kultur och geografi! Det gör utbytet så mycket rikare.

Vi blickar ut över landskapet och ser skymten av den stad som Nordkorea byggt upp vid gränsen. Guiden berättar för oss att det inte bor någon i staden. Det är en fake-city, säger guiden. 

(null)

Sydkorea har till och med byggt upp den järnväg som en i tiden förband landet samman. De väntar på den dag när den kan få invigas.
(null)
 
 
 
Visa fler inlägg