Det nya webbverktyget Infomentor ska implementeras. Dess funktioner lockar, utmanar och väcker frustration. Att lära av varandra blir svaret. En Infomentor-ribba skissas fram av några drivna lärare och IT-tekniker. Torsdagens lärarmöte vigs till att lära av den andra. Trial and error hela eftermiddagen.

(null)

Forskaren Helen Timperleys bok "Det professionella lärandets inneboende kraft" spelas upp framför mig. Lusten, glädjen och prestigelösheten i att dela med sig av kunskaper. Här blir alla vinnare. Jag förstår att det här är nyckeln till framgång för vårt forskningsprojekt; ett samarbetsinriktat klimat - en lärande organisation - det frodas i skolhuset!Visa fler inlägg