I Seoul väntar fler studiebesök och viktiga möten för  fortsatt utbyte inom bland annat  ett NO-projekt för högstadieelever. Det planeringsarbete som Välfärd Skolor i Nacka har drivit i många år fortsätter att ge frukt. (null)

Vi besöker Highschool Yang Chung, en specialskola med inriktning mot matematik. Rektorn visar oss en artikel i en lokaltidning från veckan där det står om vårt besök i landet: "Swedish Principals are visiting South Korea..."  Vi väcker uppmärksamhet.
Highschool Yang Chung är en privatskola endast för pojkar belägen i ett medelklassområde och flertalet elever kommer också från närområdet. Skolan är grundad för över 100 år sedan och det av en kvinna :) Specialinriktningen lockar många skolor att komma på besök. De goda resultaten är intressanta att få veta mer om hur de uppnås.   

(null)  

Vi är med på en lektion i matematik. Här praktiseras nytänkande pedagogik. Klassrummens väggar och fönster är möjliga att använda som skrivtavlor. Lektionerna spelas in och lärarna analyserar dem efteråt tillsammans. I klasserna finns 38 elever och på mattelektionerna deltar också två lärarassistenter tillsammans med läraren som ofta har doktorsgrad i ämnet.
 
Eleverna arbetar i grupp med problemlösning kring en uppgift. De får räkna tillsammans i 10 minuter därefter gruppredovisning på tavlorna. Grupperna är mixade så att de som kommit längre i sin utveckling i ämnet stöttar gruppens arbete framåt. Men det relativ a betygsättandet styr även här. Frågan är som sagt hur det inverkar på elevernas samarbetsvilja i en förlängning. Men det vi ser och möter är engagerade och passionerade elever och lärare. 
 
Eleverna tas in efter intervjuer och lottning till skolan. Här är det många som vill gå, men krav på högsta betyg är inte längre enda kriteriet. Skolan har ett exchange program för elever som skulle vara spännande att få introducera för elever på Samskolan som är drivna och särskilt intresserade av matematik.