På studieresa i Sydkorea med en grupp rektorskollegor och ledning på Välfärds skolor i Nacka. Under en vecka ska vi få lära känna mer om skolsystemet i ett av de ledande länderna i Pisa. Inspireras och utbyta erfarenheter. Vad gör eleverna så överlägset duktiga i matematik och naturvetenskap här? Finns förklaringar i organisering av undervisningen? Långa studiedagar? Pedagogik?

Efter en lång resa inleder vi programmet 3 september 2018 med besök på Gyeongsangnam Educations centrala administration som är beläget utanför Pusan i södra Sydkorea. Vi välkomnas med värme och kärlek av Super Intendent och ledningen av kommunens skolor. Ett mångårigt samarbete mellan Gyeongsangnam Education och Nacka kommun, säger Super Intendent, har påverkat kommunens nyligen antagna inriktning på skolverksamheten. Gyeongsongnam Education driver kommunala skolor med totalt ca 500 000 elever. Möten med svenska skolor, menar de, har fört dem in i ett paradigmskifte. En förskjutning pågår från förmedling och memorerande av kunskaper till kreativitet och starkare elevdelaktighet i undervisningen. Välfärd skolor i Nacka kommun har lämnat avtryck!

 
Efter välkomstmottagning åker vi vidare till en av Gyeongsangnam Educations  specialskolor, Changwon Science Highschool, där ser vi hur ny vision och mål redan är förankrade i skolverksamheten.
Ett samarbetsinriktat lärande genomsyrar skolverksamheten på denna specialskola. På besök på en lektion i matematik tar vi del av hur eleverna arbetar och studerar i grupp, löser problem i matematik tillsammans och använder alla väggarna att räkna på.Det synliga lärandet som John Hattie skriver om är närvarande. Här kommuniceras kunskap och eleverna ger varandra feedback, lär av och med varandra. Även en av Dylan Williams nyckelstrategier känns igen: att i undervisningen skapa ett klimat och förutsättningar så att eleverna kan använda varandra som lärandeverktyg.
 
Imponerande hur en gymnasieskola ges en specialinriktning mot vetenskap där eleverna får driva forskningsprojekt med ledstjärna i hållbart samhällsbyggande. Välutrustade lab-salar i astronomi, fysik, teknik inspirerar till innovativa tankar. Flera av lärarna här har en master och några också doktorsgrad.
 
Jag vänder blicken mot min egen skola och känner stolthet och glädje. Med vårt initierade forskningsprojekt kommer fördjupade kunskaper i vetenskapligt arbetssätt att stärkas i hela kollegiet. Det kommer även att ge den grund som behövs för att utveckla ett forskningsspår för våra elever. Våra profiler kommer härtill bidra till att undervisningen spetsas med forskning och omvärldskontakter.
Det sista studiebesöket för dagen var på Gyeongsangnam Educations kommunala skolors slöjdcenter. Slöjdämnet är inte ett obligatorium i Sydkorea. Men from 2011 möjligt att söka statligt bidrag för att kunna driva skolverksamhet med undervisning i slöjd och skapande verksamhet såsom i bild och lerdrejning. Även i denna fråga lyfts Sverige fram som inspiratör och förebild. De praktisk- estetiska ämnenas vara som obligatoriska i grundskolan väcker nyfikenhet. Teori och praktik hör samman. Teori kan behöva visualiseras och prövas i handling. Det är här det praktiska lärandet visar sin styrka.
 
Vi överraskas med att tilldelas varsin lerklump. Med skratt och glädje tar vi oss an uppgiften. Vi skapar skålar i långa rader i rektorsgruppen. Happy-School i Gyenonngmans kommun bjuder oss på upplevelser genom eget skapande och besök på avancerade matte-lektioner, samtal om mål för drift av skola i en tid där globaliseringen sätter hållbar samhällsutveckling med ökad miljömedvetenhet i centrum.

En fantastiskt lärorik dag!