Idag den 16 aug 2018 höll professor Tomas Kroksmark den första föreläsningen på kursen "Forskande lärare – i skolan". Hela kollegiet ska driva klassrumsnära forskning under ledning från Luleå Tekniska Universitet. Vi har framför oss ett treårigt projekt som kommer att ge grunden för uppbyggnad av en Lärarakademi på Samskolan. En Lärarakademi där samlade erfarenheter och forskningsalster ska delas med varandra och andra skolor och lärare.

Positiv förväntan, energi och lust känns i hela rummet. Vi är på gång. Professor Tomas Kroksmark tar med oss på en resa genom den pedagogiska historien och lyfter fram gamla forskares teorier om lärande; Aristoteles, Comenius, Ellen Key, John Dewey, Jean Piaget, Lev S. Vygotskij m.fl.

Vi skrattar lätt åt den sk normalfördelningskurvan. Så dumt. Hur kunde man tänka och göra så. Vi tystnar ett tag och frågor följer om hur den förlegade kunskapssynen går att spåra till våra dagar… Tur att tiden inte står stilla tänker vi högt.

Tidigare pedagogiska forskningsteorier ger inspiration till att formulera frågeställningar att rikta in sin forskning mot. Innan em är slut har 21 olika forskningsområden ringats in. Kollegiet är indelat i grupper och forskningsresan kan börja.
 
 
 

 

 

 

 


Visa fler inlägg