Ons 3 oktober - hela lärarkollegiet är samlat. Det är full koncentration och fokus. Forskning på schemat igen. Professor Tomas Kroksmarks föreläsning inspirerar. Vi fylls på med ny kunskap. Rubriken är vetenskaplig metodologi. Vi är också mitt uppe i läsning av boken "Modellskolan" (några har säkert läst klart :) Vårt forskningsprojekt rör sig liksom i en loop vilket också beskrivs i nämnd bok. Input i form av föreläsning - reflektion - möten i grupper som vi kallar tankesmedjor där vi stödjer varandras arbete med

frågeställningar, avgränsningar och metodval. På ons em, cirka en gång i månaden, föreläsning och på tor em, även det cirka en gång i månaden, tankesmedja. Det kollegiala lärandet kommer att sätta sig i skolhuset. Vi lär genom dialog, lyssnar på varandra och ger feedback så utveckling stimuleras. Med det arbete vi gör tillsammans har fröet till Samskolans Lärarakademi börjat gro.

(null)


Visa fler inlägg