Mitt första inlägg

I skolans värld händer det spännande saker varje dag. Vi är många människor som möts, små och stora, med förväntningar på det som vi lärt oss förstå är skola. Det är i dessa förväntningar som lärandet tar sin början och som är så intressant att i lärarrollen försöka utforska mer om. I den här bloggen kommer jag att skriva om skeenden i klassrummen, hur vi arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete och forskningsprojekt. På Samskolan har jag lärt känna drivna och professionella bitr rektorer, ett lika starkt kollegium och fantastiska elever som alla vill vara med och driva utveckling. Här tar framtidens skola form med mottot att lära för livet i en föränderlig värld.