Inom det exchangeprogram för rektorer som Välfärd skolor i Nacka driver i samarbete Gyeongsangnam Education har vi på Samskolan haft förmånen att få ta emot besök från rektorer. Nu är det dags för mig att besöka deras skolor. Under dag två på programmet besöker jag först Yulha Middle School där min vän Yang Hee Suk är rektor. Jag välkomnas av stolta elever och rektor.
Rektor Yang Hee Suk berättar om hur visionen om kreativitet och elevmedverkan i undervisningen dagligen prövas i handling i pedagogiken. Alla klassrum är möblerade för att stimulera interaktion mellan eleverna. Att kommunicera och lyssna på varandra lyfts fram som nyckeln till djuplärande. Här vill man bort från ytinlärningens tid i skolan. Det där med att ligga högt i Pisa är inte lika viktigt, menar rektorn. Samtidigt är det höga krav på barnen. Studierna fortsätter långt in på kvällen men även med inslag av mer kreativa ämnen. Aktiviteter utanför skoltid inrymmer både skapande, idrott, musik och tid till extra teoristudier. Skolan har 1100 elever och i klasserna runt 35.
 
Viljan och kraften att driva didaktisk utveckling mot interaktion och samarbete mellan eleverna är dock inte helt enkelt i praktiken med ett betygssystem som är relativt. I Sydkorea styr nämligen normalfördelningskurvan betygsutfallet på de olika skolorna. Grundskolan upp till åk 8 är utanför systemet men därefter blir det allvar. Risken för att det samarbetsklimat som byggts upp vänds mot dess motsats är mycket stor. Antalet högsta betyg är begränsat...
På em åker jag ut till landsbygden för att besöka en Elementary School och en mindre Middle School. Vackert landskap med höga berg och hav längs hela vägen ut. Väl framme vid skolorna går jag in i en tid som nästan stått stilla. Stora fina skolor med all utrustning står orört kvar sedan 80-talet, då fyllda med uppåt ca 600 elever. Nu endast 38 och 12! Ändå drivs skolorna fortfarande och det med professionella lärare. Alla barn är garanterade en skolgång med hög kvalitet i Sydkorea. Fördelning av resurser inom skolkoncernen möjliggör driften här. Inför varje år råder dock stor osäkerhet om de ska få ok att köra ett år till. Barnens familjer är bönder eller försörjer sig inom fiskenäringen eller fabriksarbete. Den snabba urbaniseringen ger återverkningar inom alla områden.
Rektor Lee Young Mi berättar med stolthet om hur skolans profil är inriktad mot musik, skapande arbete - här finns en välutrustad slöjdsal! I skolan finns möjligheter att spela golf, curling, tennis eller trädgårdsarbete. Även fina lab-salar i NO är fullt utrustade för undervisning. En svunnen tid gör sig påmind på väggar och korridorer. Det enda som saknas är eleverna.